Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal

Noi, ANA TOWER OFFICES SRL, suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, alte persoane care intră în contact cu noi sau vizitează locația noastră, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfăşurării activităţii, ANA TOWER OFFICES SRL poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenia, adresa, telefonul, adresa de e-mail, imagini în mișcare, etc.

Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Modului în care colectăm date cu caracter personal;
 • Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • Perioada de stocare în vederea procesării;
 • Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;
 • Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și asupra modului în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Cine suntem

ANA TOWER OFFICES SRL, cu sediul în Bulevardul Poligrafiei nr. 1C, Sector 1, înregistrată la Registrul Comertului cu J40/5377/02.05.2011, CUI RO28416674, București, România, este proprietarul cladirii ANA TOWER, una dintre cele mai noi cladiri de birouri de clasa A, certificata Platinum LEED. Măsurile prezentate în această informare se aplică în cadrul societatii noastre.

 

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

 1. Dacă sunteți un client sau un potențial client al Ana Tower:

Avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

1.1 Pentru a vă oferi serviciile noastre, vă solicităm informațiile necesare încheierii unui contract. Temeiul de procesare al datelor este aici efectuarea unui contract;

1.2. Pentru a comunica cu dumneavoastră

Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre, acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră sau acela de a vă putea oferi servicii personalizate, oferite în timp util, în format electronic.

1.3.Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

1.4.Trimiterea de informări (newsletter)

Vă solicităm date pentru a vă trimite informări comerciale / newslettere, în format electronic. Pentru acest lucru vă cerem consimțământul / acordul și adresa de poștă electronică, în mod expres, și avem ca temei al prelucrării interesul nostru legitim.

Vă puteţi retrage oricând consimţământul, exprimând astfel opţiunea dumneavoastră de a nu primi newsletter-ul nostru în viitor, făcând click pe „dezabonare” atunci când primiţi e-mailul respectiv.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, telefonul, faxul, adresa, adresa de poştă electronică (opțional) precum şi alte date personale pe care ni le puteţi furniza direct.

 1. DACĂ SUNTEȚI UN ANGAJAT SAU UN ALT TIP DE COLABORATOR
  • Pentru a intra în relații contractuale cu noi (CIM etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

 • Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

 1. Dacă doriți să vă angajați la Ana Tower

Utilizăm datele personale conţinute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanţilor pentru o poziţie în cadrul Ana Tower, inclusiv în ceea ce priveşte programele noastre de „internship”. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relaţiei noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poştă electronică, telefonul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educaţia şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct.

 1. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor
  • Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

 • Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

 1. Dacă sunteți un vizitator în spațiile ANA TOWER OFFICES SRL

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor şi personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al ANA TOWER OFFICES SRL, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteţi furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

 1. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet – anatower.ro

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitaţi site-urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul şi de a îmbunătăţi conţinutul site-urilor. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcţionare a site-urilor noastre de internet, precum şi îmbunătăţirea acestora.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care Ana Tower este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de Ana Tower în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al Ana Tower de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, Ana Tower vă solicită să furnizați toate categoriile de date pe care le solicităm în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați Ana Tower date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care Ana Tower intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

 1. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

-de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de marketing (numai cu consimțământul dumneavoastră);

-dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorităţi publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră.

 1. Durata procesării

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 12 de luni.

Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

 1. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, RGPD vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;
 • dreptul de rectificare – vă permite să rectificaţi datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ştergere – vă permite să obţineţi ştergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
  • dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
  • dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dumneavoastră şi dacă v-aţi retras consimţământul, consimţământul dumneavoastră a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
  • o instanţă sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie şterse;
  • dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal
 • dreptul la restricţionare – vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);
 • dreptul de a obiecta – vă permite să obiectaţi la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Suntem bucuroşi să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau implică un efort disproporţionat.

Puteţi să vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus şi să aflaţi mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă la ANA TOWER OFFICES SRL, Bd. Poligrafiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la DPO@ANATOWER.RO

De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecţie a datelor.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenţie şi puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 1. VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare din decembrie 2020.

Această Politică de Confidențialitate poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site.